Friday, 5 September 2014

Teletalki ခ်ဴးေဆာက္ ေမတၱာလက္ေဆာင္ ကတ္ဖုန္းရွင္မ္ကတ္(Prepaid USIM)မ်ား ရယူႏိုင္ၾကပါျပီ

စက္တဘၤာ ၆ ၊ အင္ေခ်ာန္း
ခ်ဴးေဆာက္ ပိတ္ရက္ အထူး အစီအစဥ္အျဖစ္ တယ္လီေတာ္ကီမိတ္သစ္မိတ္ေဟာင္း အားလံုး အတြက္ KT လိုင္း ကတ္ဖုန္းရွင္မ္(USIM) မ်ားကုိ ေမတၱာလက္ေဆာင္ အျဖစ္ အခမဲ့ ျဖန္႔ေဝေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေမတၱာလက္ေဆာင္ရွင္မ္ကတ္မ်ားကို ယေန႔မွစ၍ ရယူႏိုင္ၾကျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္ ၊၊

- ကတ္ဖုန္းရွင္မ္ကတ္တြင္ အသက္ကတ္ (Refill) ဝမ္ ၃ ေသာင္းပါရွိျပီး ၊ ၄ လအထိ အခမဲ့ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္ ။
- ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မိတၱဴ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံျခားသားကတ္(Alien Registration Card)မိတၱဴ တင္ျပရပါမည္ ။
- KT လိုင္းတြင္ ကတ္ဖုန္း ရွိျပိးသူမ်ား မရရွိႏိုင္ပါ ။
- ခ်ဴးေဆာက္ပိတ္ရက္ကာလ(စက္တဘၤာ ၆ မွ ၁၀ထိ)အတြင္းသာ အခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္ ။

မိတ္ေဆြမ်ားအားအစဥ္အေလးထားလ်က္-
Teletalki
Mobile: 010-2331-2457
Fax: 032-425-2457
Mail:teletalki2011@gmail.com

Wednesday, 25 June 2014

အိုင္ ဖုန္း ခ်စ္သူ မ်ား ျမန္မာစာ ေဖာန္႕ႏွင့္ ကီးဘုတ္ ရပါျပီ

အိုင္ ဖုန္း ခ်စ္သူ မ်ား ျမန္မာစာ ေဖာန္႕ႏွင့္ ကီးဘုတ္ ရပါျပီ

IOS 7.1.1 version I-phone မ်ားကို တယ္လီေတာ္ကီ ျမန္မာ ဖုန္းဆိုင္တြင္ ျမန္မာစာ စာ ေဖာန္႕ ႏွင့္ ျမန္မာ ကီးဘုတ္မ်ား အဆင္ျပေခ်ာေမြ႔ ျမန္ဆန္စြာ ထည့္သြင္းေပးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါသည္ခင္ဗ်ာ ။

ဗ်ဴဟာဟိန္း (၀၁၀-၆၈၆၉-၂၉၈၄)
၂၀၁၄၀၆၂၅

Friday, 20 June 2014

အိုင္ဖုန္းခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ အကန္႔အသတ္မရွိ သံုးစြဲလိုသူမ်ားအတြက္ အထူးအစီအစဥ္

အိုင္ဖုန္းခ်စ္သူမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္ အကန္႔အသတ္မရွိ သံုးစြဲလိုသူမ်ားအတြက္ အထူးအစီအစဥ္
အိုင္ဖုန္းခ်စ္သူမ်ားအတြက္-
အိုင္ဖုန္း ၄-အက္စ္ ၊ ၁၆ ဂစ္ ၊ မႏွစ္သက္ပါက ၁၄ ရက္အတြင္း အသစ္ တစ္လံုးျဖင့္ လဲလွယ္ခြင့္ရွိ ၊ ၁ ႏွစ္အာမခံ ၊ လစဥ္ေၾကး ၃ ေသာင္းခြဲ ျဖင့္ ၃ လ သံုးျပီးလ်င္ လိုင္း ပိတ္ ေျပာင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္ ။ ေစ်းႏႈန္းအထူးသက္သာသည္ ။ လံုးေရ အကန္႔အသတ္ရွိပါသည္ ။ ျမန္မာစာ အိုေက ။

အင္တာနက္ အကန္႔မရွိ သံုးစြဲလိုသူမ်ားအတြက္ -
လစဥ္ေၾကး ၅ ေသာင္း ၄ ေထာင္ ၊ ျပည္တြင္း မိနစ္ ၃၀၀ ၊ မက္ေဆ့ဂ်္ႏွင့္ အင္တာနက္ ကန္႔သတ္မဲ့ ၊ အနည္းဆံုး ၃ လ သံုးစြဲၾကည့္ႏိုင္ပါသည္ ။ ေကတီလိုင္း ၊ ၃ ဂ်ီ ။
- ကတ္ဖုန္း(Prepaid) မွ လိုင္းဖုန္းအျဖစ္ေျပာင္းလဲေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္
- အျခားလိုင္းမွ အသံုးျပဳေနသည့္ (ကတ္ ၊ လိုင္း) နံပတ္အတိုင္း ေျပာင္းလဲ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္
- ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားသည့္ဖုန္းကို ျပန္ဖြင့္ျပီး အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္
- လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ လိုင္းကို မပိတ္ဘဲ ၊ နံပတ္အသစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္
- ဖုန္းဘီလ္ (Charge-plan) ေျပာင္းလဲ ေလွ်ာက္ထား အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္
- စက္ (Handset) ေျပာင္းေလွ်ာက္ထားသံုးစြဲႏိုင္ပါသည္

ခင္မင္ေလးစားမႈျဖင့္-
တယ္လီေတာ္ကီ
၂၀၁၄၀၆၂၁

Tuesday, 1 April 2014

တယ္လီေတာ္ကီ ႏွစ္သစ္ၾကိဳ ၊ အီးႏိုင္းကိုလူသစ္မ်ားအတြက္ ဖုန္းလိုင္းအခမဲ့ ဖြင့္ေပးမည္

ျမန္မာသၾကၤန္ ႏွင့္ ႏွစ္သစ္အခါသမယကို ၾကိဳဆိုေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသို႔ စီးပြါးရွာရန္ ေရာက္ရွိလာၾကသည့္ အီးႏိုင္း (လူသစ္) ညီငယ္မ်ားအား တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ကူညီေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ တယ္လီေတာ္ကီ အေနျဖင့္ ယေန႔မွ စ၍ ဧျပီလ လကုန္အထိ ၊ ကတ္ဖုန္း(Prepaid Phone) မ်ားကို အခမဲ့ လိုင္းဖြင့္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။
- ရွင္ကတ္(USIM) = အခမဲ့ ။
- Charged = ဝမ္ ၁ ေသာင္းဖိုးပါရွိပါမည္ ။
- ဝန္ေဆာင္ခ= မယူပါ ။
မိမိတို႔ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ (KT, SK, LG) လိုင္း တစ္ခုခု ရယူႏိုင္ပါသည္ ။
ဆိုင္သုိ႔ကုိယ္တိုင္မလာႏိုင္သူမ်ား ႏွင့္ ရပ္ေဝးေနသူမ်ားျဖစ္လ်င္ လိပ္စာအတိအက်(ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုခုပါရွိေစ) ေျပာျပရပါမည္ ။ စာတိုက္မွ ေပးပို႔မည္ျဖစ္သျဖင့္ စာပို႔ခ ၄၅၀၀ ကို က်ခံရပါမည္။

အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ ။

ေမတၱာျဖင့္-
တယ္လီေတာ္ကီ
Mobile: ၀၁၀-၂၃၃၁-၂၄၅၇
Phone: ၀၇၀-၇၇၆၁-၂၄၅၇
Fax: ၀၃၂-၄၂၅-၂၄၅၇
(၂၀၁၄၀၄၀၂၀၉၀၀)

Saturday, 1 March 2014

ျမန္မာဖုန္းဆိုင္မ်ားတြင္ အားေပးျခင္းျဖင့္ ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အလြယ္တကူရယူႏိုင္ပါသည္

////(ေၾကာ္ျငာအထူး ၊ အထူးေၾကာ္ျငာ၊ အထူးေၾကာ္ျငာ ၊ ေၾကာ္ျငာအထူး ) ////

မေန႔က ျမန္မာ ေဖာက္သည္ညီေလးတစ္ေယာက္ ဆိုင္ေရာက္လာျပီး ၊ လိုင္းေၾကး (Charge-Plan) ေလွ်ာ့ခ်င္တယ္အစ္ကိုလို႔ ေျပာလာပါတယ္ ။ ေမးၾကည့္ေတာ့ ျမန္မာျပည္ခဏျပန္မလို႔ ၊ ျမန္မာျပည္ ျပန္ေနတုန္းဖုန္းဘီလ္ေတြအမ်ားၾကီးတက္မွာစိုးရိမ္လို႔ပါတဲ့။ ဟာ ၊ ဒါဆို ခဏပိတ္ထားလိုက္ပါလား ညီေလးလို႔ ဆိုေတာ့ ၊ ဟာ အစ္ကို အဲသည္လို လုပ္ထားလို႔ရသလားတဲ့ ။ ဒါႏွင့္ပဲ သူႏွင့္ စကားေျပာျဖစ္ပါတယ္ ။
(ကၽြႏ္ုပ္)-
ညီေလး ျမန္မာျပည္ျပန္ေနတုန္း လိုင္းကို ေခတၱ ပိတ္ထားလို႔ ရတယ္ ညီေလး ။
(ေမာင္ညီေလး)-
ျပန္လာရင္ လိုင္းျပန္ဖြင့္ေနရမွာေပါ့ ။ က်ေနာ္က ေအာက္ပိုင္းကဆိုေတာ့ ဆိုင္ကိုခဏခဏ မလာအားဘူး အစ္ကို ။ အစ္ကိုၾကည့္လုပ္ေပးထားလို႔ရမလား။
(ကၽြႏ္ုပ္)-
ရတယ္ညီေလး ။ ညီေလးျပန္ေရာက္မယ့္ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ျပီး ဖုန္းလိုင္းကိုအလိုအေလ်ာက္ ျပန္ပြင့္ေအာင္ လုပ္ထားလို႔လည္း ရပါတယ္ ။
(ေမာင္ညီေလး)-
အာ ၊ ဒါေပယ့္ အစ္ကိုေရ ၊ က်ေနာ္က ေလယာဥ္ေပၚတက္တဲ့အခ်ိန္ထိ ဖုန္းကိုသံုးသြားခ်င္ေသးတယ္အစ္ကို။
(ကၽြႏ္ုပ္)-
ဒါလည္း အလြယ္ေလးပဲ ငါ့ညီ ။ မင္း ေလယာဥ္ေပၚတက္ျပီးခ်ိန္ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုက္ျပီး ဖုန္းလိုင္းကို ပိတ္ေပးလို႔လည္းရပါတယ္ ။
(ေမာင္ညီေလး)-
ေအာ္ ၊ ေနာက္တစ္ခု မရွင္းလို႔အစ္ကိုေရ ။ လိုင္းျပန္ဖြင့္ေတာ့ နံပတ္က ေျပာင္းသြားမလားအစ္ကို။ သည္နံပတ္ေျပာင္းသြားလို႔မျဖစ္လို႔ပါ ။
(ကၽြႏ္ုပ္)-
ဘာမွ မေျပာင္းဘူးငါ့ညီ ။ သည္အတိုင္းပဲ ။ လိုင္းကို ခဏေလး ရပ္ထားတာပဲရွိတယ္ ။ သံုးလက္စ အိုဗာဆီးကတ္ေတြလည္း ဆက္ျပီးသံုးလို႔ရတယ္ ။
(ေမာင္ညီေလး)-
ေအာ္ ၊ ဒါဆို က်ေနာ့္ကို အဲသည္လိုလုပ္ေပးပါလား အစ္ကို ။ ညီ ေနာက္လ ၂၅ ရက္ေန႔ျပန္လာမယ္အစ္ကို။

သည္လိုႏွင့္ လိုင္းေၾကးကိုမေလွ်ာ့ျဖစ္ေတာ့ဘဲ ၊ ကိုရီးယားမွထြက္ျပီး ေနာက္တစ္ရက္မွာ အလိုအေလ်ာက္လိုင္းပိတ္ျပီး ၊ ကိုရီးယားသို႔ျပန္မေရာက္မွီ တစ္ရက္အလိုမွာ လိုင္းအလိုလို ျပန္ပြင့္ေအာင္ ေလ်ွာက္လႊာတစ္ေစာင္ ဖက္စ္ပို႔ေပးလိုက္ရပါတယ္ ။

ဟုတ္ကဲ့ပါ ။ က်ေနာ္တို႔ ျမန္မာညီအစ္ကိုေတြ ျမန္မာဖုန္းဆိုင္မွာပဲ အားေပးၾကတယ္ဆိုတာ ၊ ျမန္မာဖုန္းဆိုင္မ်ားဟာ ျမန္မာ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး -
- ကတ္ဖုန္း(Prepaid) မွ လိုင္းဖုန္းေျပာင္းျခင္း
- လိုင္းဖုန္း(Postpaid)မွ ကတ္ဖုန္းေျပာင္းျခင္း
- ကတ္ဖုန္းမ်ား အတြက္ အလိုအေလ်ာက္ေငြျဖည့္(Auto-refill)စနစ္ေလ်ွာက္ထားျခင္း
- လိုင္း(အသစ္သို႔)ေျပာင္းျခင္း(နံပတ္မေျပာင္း)
- ဖုန္းေပ်ာက္ဆံုးသျဖင့္ ဖုန္းကိုေခတၱရပ္ဆိုင္းျခင္း
- ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားသည့္ဖုန္းကို ျပန္ဖြင့္ျခင္း
- ရွင္မ္ကတ္(USIM)အသစ္(နံပတ္မေျပာင္း)ျပန္ေလွ်ာက္ျခင္း
- (ရွင္မ္ကတ္မေျပာင္း) နံပတ္ေျပာင္းေလ်ွာက္ျခင္း
- ဖုန္းဘီလ္ (Charge-plan) ေျပာင္းျခင္း
- ဘီလ္လိပ္စာ (စသျဖင့္) အခ်က္အလက္တစ္ခုခု ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္း
- သက္တမ္းကုန္ဖုန္းမ်ား သက္တမ္းတိုးျခင္း
- ဖုန္းပိုင္ရွင္အမည္ေျပာင္းေလ်ွာက္ထားျခင္း
- လိုင္းအျပီးအပိုင္ပိတ္ျခင္း
- ဖုန္းအဝင္အထြက္မွတ္တမ္းမ်ားေလ်ွာက္ထားျခင္း
- (ကတ္ဖုန္းမ်ားကို) အေဝးမွ အသက္ကတ္ျဖည့္ေပးျခင္း
- ရွင္မ္ကတ္(USIM)မပါေသာဖုန္းမွ ရွင္ကတ္ပါေသာဖုန္းသို႔ေျပာင္းလဲေပးျခင္း
- ရွင္မ္ကတ္ရွိေသာဖုန္းမွ ရွင္ကတ္မရွိေသာဖုန္းသို႔ေျပာင္းလဲေပးျခင္း
- အစရွိတဲ့ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို (လူကိုယ္တိုင္လာဖို႔မလိုဘဲ ၊
ဖုန္းတစ္ခ်က္ဆက္လိုက္ျခင္းျဖင့္) အလြယ္တကူျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္လို႔ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အေလးအနက္ယံုၾကည္ပါတယ္ ။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာမ်ား ၊ ဖုန္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဒုကၡမ်ားကင္းေဝးၾကပါေစ ။
အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ ။

ေမတၱာျဖင့္-
တယ္လီေတာ္ကီ
၂၀၁၄-၀၂-၂၇

Friday, 31 January 2014

တယ္လီေတာ္ကီ ကံထူးရွင္ (2014) အမည္စာရင္းေၾကညာ

၂၀၁၄ ဇန္ ၃၁
တယ္လီေတာ္ကီ ကံစမ္းမဲေဖာက္ပြဲ(၂၀၁၄) အစီအစဥ္ကို ယေန႕ ည ၉ နာရီအခ်ိန္ တယ္လီေတာ္ကီ အေရာင္းဆိုင္တြင္ မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါသည္ ။

- ကတ္ဖုန္း(Prepaid Phone) ကံထူးရွင္ ဝမ္ ၃ သိန္း (ဝမ္သံုးသိန္း) ဆုအတြက္ ၊ ကိုေနမ်ိဳးဦး (၀၁၀-၈၆၈၇-၁၃၄၄)က မဲႏႈိုက္ေရြးခ်ယ္ေပးရာ ေပါက္မဲအမွတ္စဥ္ ၃၇ ၊ ျပံဳးကိုကို (၀၁၀-၃၀၄၅-၂၀၆၈) ကလည္းေကာင္း ၊ - လိုင္းဖုန္း(Postpaid Phone) ကံထူးရွင္ ဝမ္ ၇ သိန္း (ဝမ္ခုနစ္သိန္း) ဆုအတြက္ ကိုေက်ာ္ဇင္လတ္(၀၁၀-၃၀၈၇-၅၅၇၈)က မဲႏႈိက္ေရြးခ်ယ္ေပးရာ ၊ ေပါက္မဲအမွတ္စဥ္ ၁၂၃ ၊ ရန္ႏိုင္ထက္ (၀၁၀-၉၁၆၂-၇၆၆၁)က လည္းေကာင္း အသီးသီး ဆြတ္ခူးရရွိသြားၾကပါေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စြာ ေၾကညာအပ္ပါသည္ ။

ကံစမ္းမဲေဖာက္ပြဲသို႔ ၾကြေရာက္အားေပးၾကသည့္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ ၊ ကံစမ္းမဲႏႈိက္ေပးၾကသည့္ ကိုေနမ်ိဳးဦးႏွင့္ ကိုေက်ာ္ဇင္လတ္တို႔အားလည္းေကာင္း ၊ တယ္လီေတာ္ကီကို အစဥ္အျမဲအားေပးလ်က္ရွိၾကသည့္ မိတ္သစ္မိတ္ေဟာင္းအေပါင္းတို႔အားလည္းေကာင္း ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါသည္။

တယ္လီေတာ္ကီအား ဆက္လက္အားေပးခ်ီးေျမာက္ၾကသည့္ မိတ္ေဆြတို႕၏ ေစတနာကို တုန္႔ျပန္ေသာအားျဖင့္ ၊ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ကံထူးရွင္မ်ားေရြးခ်ယ္၍ သင့္တင့္ရာ ဆုေငြတို႔ကို ခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၾကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္ ။

ေမတၱာျဖင့္ -

တယ္လီေတာ္ကီ
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီ၃၁ ရက္

Friday, 24 January 2014

အိုင္ဖုန္း (3GS) အသစ္မ်ား တယ္လီေတာ္ကီတြင္ ေရာင္းခ်ေပးေနပါျပီ


၁၆-ဂစ္ ၊ ၃၂-ဂစ္ ၊ ၃၂-ဂစ္ ေအာ္ရဂ်င္နယ္ဘူး ၊ ေအာ္ရဂ်င္နယ္ ပစၥည္း ။
လံုးေရ ကန္႔သတ္ရွိ ။
လိုင္းဖြင့္ဖို႔မလို ၊ အလြတ္ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္ ။
ဂလက္စီ အက္စ္-၂ ထက္ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည္။

ေလးစားမႈျဖင့္-
တယ္လီေတာ္ကီ
၂၀၁၄ ဇန္ ၂၃

Monday, 20 January 2014

တယ္လီေတာ္ကီ အေရာင္းဆိုင္တြင္ (အိတ္ေဆာင္ အင္တာနက္ ဖမ္းစက္) WiBro Egg မ်ား အလြတ္ေရာင္းခ်ေပးေနပါျပီ


- လိုင္းေၾကး (MEMBERSHIP FEE) မရွိ
- လစဥ္ေၾကး- ဝမ္၂၄,၀၀၀
- လစဥ္ ေဒတာ (GIGA) - ကန္႔သတ္မဲ့(UNLIMITED)
- ၾကိဳတင္ေငြေပးစနစ္ျဖင့္ ကတ္ျဖည့္ျပီး အသံုးျပဳရသည့္စနစ္ျဖစ္သည္
- စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ မလိုပါ ၊ (ဘဏ္စာအုပ္မိတၱဴမလို ၊ႏိုင္ငံျခားသားကတ္မလို)
- အသံုးမျပဳလိုလ်င္ ၊ လိုင္းျဖတ္ဖို႔မလို (ၾကိဳတင္ေငြမျဖည့္ဘဲ ထားလ်င္လိုင္းျပတ္သည္)
- မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာ ဝယ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္
- အျခားသူတစ္ဦးဦးသို႔ လြတ္လပ္စြာ လြဲေျပာင္းေပးႏိုင္ပါသည္
- အလံုးေရ ကန္႔သတ္ထားသည္
- အလိုရွိသူမ်ား ေဖေဖၚဝါရီလ ပထမပတ္ မတိုင္မွီ မွာၾကားေတာ္မူၾကပါ


ေလးစားခင္မင္မႈျဖင့္-
တယ္လီေတာ္ကီ
၂၀၁၄ ဇန္ ၂၁

Friday, 10 January 2014

တယ္လီေတာ္ကီကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ စည္းကမ္းခ်က္ ျဖည့္စြက္ျခင္း

တယ္လီေတာ္ကီ မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ာ

တယ္လီေတာ္ကီ၏ လာမည့္ ကိုရီးယားႏွစ္ကူးကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ ၊ အမည္ငွားျဖင့္ကိုင္ေဆာင္ေနသူမ်ား အက်ံဳးဝင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားခဲ့ပါသည္ ။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာမိတ္ေဆြမ်ားမွာ ၄င္းတို႔ မိတ္ေဆြမ်ားအား လူမႈေရးအရ ေခတၱငွားရမ္းေပးထားရေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ား အက်ံဳးမဝင္ဝင္ဘူးဆိုလ်င္ ၊ မူလဖုန္းပိုင္ရွင္ကို ေပးသင့္ေၾကာင္း အဆိုျပဳလာသူမ်ားရွိပါသည္ ။

အဆိုပါ အၾကံျပဳခ်က္အား ေလးစားတန္ဘိုးထားေသာအားျဖင့္ လည္းေကာင္း ၊ ဤ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္မွာ ျမန္မာမိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သျဖင့္လည္းေကာင္း ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားထပ္မံ ျဖည့္စြက္ထားပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္ -
- ကံစမ္းမဲေပါက္သည့္ ဖုန္းနံပါတ္အား ခ်က္ခ်င္းေခၚဆိုမည္ျဖစ္ရာ အမည္ငွားကိုင္ေဆာင္ေနသူျဖစ္ပါက မူလဖုန္းပိုင္ရွင္၏ အမည္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္အား ေျဖၾကားေပးႏိုင္လ်င္ ကံစမ္းမဲ ခ်ီးျမွင့္ပါမည္ ။(ကိုင္ေဆာင္သူႏွင့္အမည္ရွင္တို႔ ညွိႏႈိုင္းယူၾကရန္ျဖစ္ပါသည္)
- ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားမွ အပ ကိုရီးယားမ်ား အပါအဝင္ အျခားေသာႏိုင္ငံသားမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္သျဖင့္ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကံစမ္းမဲေပါက္ခဲ့ေသာ္ ပယ္ဖ်က္ျပီး ေပါက္မဲဂဏန္း အသစ္ထပ္မံ ႏွိဳက္ယူပါမည္ ။

- ေလးစားမႈျဖင့္-
တယ္လီေတာ္ကီ
၂၀၁၄ ဇႏၷဝါရီလ ၁၁ ရက္

Monday, 30 December 2013

တယ္လီေတာ္ကီ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ ေၾကညာျခင္း

တယ္လီေတာ္ကီအေနျဖင့္ မိမိတို႔ အေရာင္းဆိုင္တြင္ ဖုန္းလိုင္း (ကတ္ဖုန္း ၊ လိုင္းဖုန္း) ဖြင့္လွစ္ထားသည့္မိတ္ေဆြမ်ားအနက္ ကံထူးသူေရႊးခ်ယ္ျပီး ဒီဇဘၤာလ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဆုေၾကးေငြခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခဲ့ပါသည္ ။
(ရည္ညႊန္းစာ)

အဆိုပါ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္ကိုေအာက္ပါအတိုင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္ေၾကညာအပ္ပါသည္-
ကံစမ္းမဲဖြင့္မည့္ ရက္စြဲႏွင့္အခ်ိန္
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီ

ကံစမ္းမဲဖြင့္မည့္ေနရာ
တယ္လီေတာ္ကီ (အမ်ားျပည္သူမ်ားေရွ႔တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ဖြင့္ပါမည္)

ေမတၱာဆု ေရြးခ်ယ္မည့္ သူမ်ား
- ကတ္ဖုန္း(Prepaid Phone)လိုင္းဖြင့္သူ(KT, SK, LG)မ်ားအားလံုးအနက္ ကံထူးသူ ၁ ဦး
- လိုင္းဖုန္း(Postpaid Phone) လိုင္းဖြင့္သူ(KT, SK, LG)မ်ားအားလံုးအနက္ ကံထူးသူ ၁ ဦး

ခ်ီးျမွင့္မည့္ ေမတၱာဆုေငြ
- လိုင္းဖုန္းကံထူးရွင္အတြက္ ဝမ္ ၇ သိန္း (ဝမ္ခုနစ္သိန္း) ႏွင့္
- ကတ္ဖုန္းကံထူးရွင္အတြက္ ဝမ္ ၃ သိန္း (ဝမ္သံုးသိန္း) ။

အက်ံဳးဝင္ သက္ဆိုင္သူမ်ား
- တယ္လီေတာ္ကီ စတင္ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္လွစ္ခဲ့ခ်ိန္မွအစျပဳ၍ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီထိ လိုင္း(ကတ္ဖုန္း၊လိုင္းဖုန္း)ဖြင့္ထားသူမ်ားအားလံုးအက်ံဳးဝင္ပါမည္။
- လိုင္းဖြင့္သူမ်ားတြင္ လိုင္းသစ္ဖြင့္ျခင္း ႏွင့္ လိုင္းေျပာင္းဝင္ျခင္း ၂ မ်ိဳးစလံုးပါဝင္ပါသည္ ။
- ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီ ၃၀ ရက္ေန႔ (ညေန၆ နာရီ) တြင္ ဖုန္းလက္ခံခြင့္ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းေျပာခြင့္ရပ္ဆိုင္းခံေနရသူမ်ား ပါဝင္မည္မဟုတ္ပါ ။
-၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဇႏၷဝါရီလ ၃၀ ရက္ေန႔(ညေန၆နာရီ)မတိုင္မွီ လိုင္းျဖတ္ ၊ လိုင္းေျပာင္းထြက္သြားသူမ်ား အက်ံဳးဝင္မည္မဟုတ္ပါ။
- ဖုန္းအမည္ေပါက္ သံုးစြဲေနသူကိုသာ ခ်ီးျမွင့္ပါမည္ ။ (အမည္ငွားျဖင့္ သံုးစြဲေနသူမ်ား ကံစမ္းမဲေပါက္လ်င္ အဆိုပါ ေပါက္မဲကို ဖ်က္သိမ္းျပီး အျခားသူတစ္ဦးကို ထပ္မံေရြးခ်ယ္ပါမည္။)
- တယ္လီေကာမ္မွ မွတ္တမ္းတင္ထားေသာ ေဒတာေဘ့စ္ကိုအေျချပဳ၍ ၊ ေဒတာေဘ့စ္ပါ အမွတ္စဥ္မ်ားကို မဲႏွိဳက္ေရြးခ်ယ္ပါမည္။


ျမန္မာမ်ားကံထူးၾကပါေစ ။
ေမတၱာျဖင့္ -

တယ္လီေတာ္ကီ
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၊ ဒီဇဘၤာလ ၃၀ ရက္
အင္ေခ်ာန္းျမိဳ႕