Friday, 2 December 2011

ပြါးဖုန္းမ်ား (Cloned Phones)သတိထားၾကဖို႔

ပြါးဖုန္းဆိုတာဘာလဲ
ဖုန္းတစ္လံုးရဲ့ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္(electronic serial number: ESN)ကို ပါြးယူျပီး ေနာက္ဖုန္းတစ္မွာ အသံုးျပဳျခင္းကို ဖုန္းပြါးျခင္း(Cloning Phone)လို႔ေခၚျပီး ၊ အဲသလို ပြါးယူအသံုးျပဳတဲ့ ဖုန္းကိုေတာ့ ပြါးဖုန္း (Cloned Phone) လို႔ေခၚပါသတဲ့ ခင္ဗ်ာ ။

ဖုန္းပြါးရျခင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး
ဖုန္းတစ္လံုးကို အသံုးျပဳေနသူရဲ့ ၊ အဆက္အသြယ္ ၊ ေျပာတဲ့စကား ၊ ေပးပို႔လက္ခံ မက္ေဆ့ အစရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို သိခ်င္လို႔ ပြါးၾကတာလဲရွိသလို ၊ ဖုန္းဖိုးသက္သာေအာင္ သူမ်ားဖုန္းကို ခိုးသံုးတဲ့ သေဘာႏွင့္ ပြါးၾကတာလဲ ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။

ဖုန္းပိုင္ရွင္ ကိုယ္တိုင္က အကယ္၍ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မိမိအသံုးျပဳေနတဲ့ ဖုန္း ပ်က္စီး ၊ ေပ်ာက္ဆံုးတာမ်ိဳးျဖစ္ခဲ့ရင္ ၊ မိမိ ရဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အလြယ္တကူ ျပန္ယူႏိုင္ဖို႔ အရန္ဖုန္း (back-up phone) အျဖစ္ ပြါးၾကတာလဲရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ။

အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ေတြ က ပြါးျပီး ေရာင္းတာလဲရွိသလို ၊ ဖုန္းထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေတြက အၾကံအဖန္ လုပ္ေရာင္းတာေတြလည္း ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။

ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ထမ္းေတြက ပြါးျပီးေရာင္းေနတာေတြလည္း ရွိတယ္လို႔ ၾကားဖူးတာရွိသလို ၊ က်ေနာ့္ တူေလးတစ္ေယာက္က ေပးထားတဲ့ အေဆာင္ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုကိုေခၚရာမွာ တစ္ခါတစ္ရံ အျခားေသာ ေနရာသို႔ ေရာက္သြားတတ္ျပီး ၊ တစ္ခါတစ္ရံမွာေတာ့ တူေလးေျပာထားတဲ့ အေဆာင္ ဖုန္းနံပါတ္ ေနရာျဖစ္ေနတာကို ကိုယ္တိုင္ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ဖူးတာဟာလည္း ဖုန္းပြါးထားတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္ ။
ဖုန္းပြါးနည္းမ်ား
ဖုန္းပြါးနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။ ဆယ္လူလာဖုန္းေတြမွာ ဖုန္းေတြကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးတဲ့ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ (International Mobile Subscriber Identifier: IMSI) ကိုယ္စီရွိၾကျပီး အဲသည္ နံပါတ္ကို ရွင္ကဒ္ (Universal Subscriber Identity Module: USIM) လို႔ေခၚတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာခ်စ္ျပား (Chip) မွာ မွတ္တမ္းတင္ထားတာျဖစ္ျပီး ၊ အဲဒီနံပါတ္ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးတဲ့ သေကၤတကို ပြါးယူၾကတာလို႔ ဆိုပါတယ္ ။
အမ်ားအားျဖင့္ စီဒီအမ္ေအ (Code Division Multiple Access: CDMA) ဖုန္းကို အလြယ္တကူ ပြါးယူႏိုင္ၾကျပီး ၊ ဂ်ီအက္စ္အမ္ (Global System for Mobile communication: GSM) ဖုန္းမွာေတာ့ (Electronic Serial Number: ESN, Mobile Identification Number: MIN) နံပါတ္ေတြမပါလို႔ ၊ ပြါးရတာခက္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။

ဂ်ီအက္အ္အမ္ဖုန္းကိုေတာ့ ဆယ္လူလာဖုန္း ကြန္ယက္ (cellular network) သို႔မဟုတ္ ဖုန္းကုမၸဏီရဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမ်ားကို ခက္ခက္ခဲခဲ ခိုးဝင္(Hack) ျပီး ဖုန္းရဲ့ ကိုယ္ပိုင္နံပါတ္ (International Mobile Subscriber Identifier: IMSI) ကို ပြါးၾကတာေတြလည္း ရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။
ေနာက္ ရွင္ကဒ္ (Universal Subscriber Identity Module: USIM) အလြတ္တစ္ခုကိုယူျပီး လက္ရွိ အသံုးျပဳေနတဲ့ ဖုန္းတစ္လံုးရဲ့ ရွင္ကဒ္ႏွင့္ လဲထည့္ ၊ ရွင္ကဒ္ကို ျပန္ျပီး အသစ္လုပ္ (Modify) တဲ့ နည္းလည္း ရွိတယ္ လို႔ ဆိုပါတယ္ ။
ကိုရီးယားမွာ ပြါးဖုန္းဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲ
၂၀၀၇ - ၂၀၀၈ ပထမႏွစ္ဝက္စာရင္းမ်ားအရ ကိုရီးယား တယ္လီေကာမ္ ၃ ခုေပါင္းမွ ပြါးဖုန္းစာရင္းမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္ -

၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ပြါးဖုန္းအလံုးေပါင္း ၇၉၁၆ လံုး ၊ ပြါးဖုန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေခၚဆိုမႈအၾကိမ္ေပါင္း ၄ သန္း ၂ သိန္းေက်ာ္ရွိခဲ့ျပီး ၊ ၂၀၀၇ ႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ပထမ ၆ လပတ္အတြင္း ေကတီအက္ဖ္ ပြါးဖုန္း အလံုးေရ ၅၁၅၈ လံုးႏွင့္ ဗိုလ္စြဲခဲ့ျပီး ၊ အက္စ္ေကတီကေတာ့ ပြါးဖုန္းေခၚဆိုမႈအၾကိမ္ေပါင္း ၃သန္း ၅သိန္း ၆ေသာင္းေက်ာ္ႏွင့္ ပထမရခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ။ အဲသည္ကာလအတြင္း ေရဒီယိုလွိုင္းမ်ား စီမံကြပ္ကဲေရးရံုး (Central Radio Management Office: CRMO) က ေျခရာခံမိသူေပါင္း ၁၇၆ ဦးရွိခဲ့ျပီး ၄င္းတို႔အနက္ ၈၁ မႈကို တရားစြဲဆိုခဲ့တယ္လို႔ဆိုပါတယ္ ။

မိမိဖုန္း ပြါးဖုန္းဟုတ္မဟုတ္ ဘယ္လို သိႏိုင္မလဲ
မိမိႏွင့္ မဆိုင္ေသာ ဖုန္းမက္ေဆ႔မ်ား မၾကာခဏ လက္ခံရရွိေနပါသလား ။
ဖုန္းမွားေခၚျခင္း မၾကာခဏ ၾကံဳေနရပါသလား ။
ဖုန္းဘက္ထရီမ်ား အလ်င္အျမန္ကုန္လြယ္ေနပါသလား ။
ဖုန္းေခၚဆိုခ ေတာင္းခံလႊာမ်ား(Phone Bill)မွာ မိမိမေခၚခဲ့ေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား ပါလာပါသလား ။
မိမိမိတ္ေဆြမ်ားက မိမိထံေခၚေသာ ဖုန္းမ်ား ႏွင့္ ပို႔ေသာ ဖုန္းမက္ေဆ့ဂ်္မ်ားကို မိမိလက္ခံမရေသာ ၊ မိမိထံေရာက္မလာေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိေနပါသလား ။
မိမိမိတ္ေဆြမ်ားထံ မိမိမသိဘဲ မိမိဖုန္းနံပါတ္းျဖင့္ ေခၚဆုိျခင္းမ်ား ရွိပါသလား ။
မိမိဖုန္းေျပာစဥ္ တစ္ဖက္မွ ဖုန္းခ်သံ သို႔မဟုတ္ မိမိဖုန္းေျပာေနစဥ္ တစ္ဖက္မွ ဖုန္းဖြင့္သံမ်ား ၊ သို႔မဟုတ္ ေႏွာက္ယွက္သံစသည္မ်ား မၾကာခဏ ၾကားေနရပါသလား ။

အထက္ပါ ေမးခြန္းမ်ား အနက္ ဟုတ္ပါသည္ဆိုတဲ့ အေျဖမ်ားလ်င္ မိတ္ေဆြရဲ့ ဖုန္း အပြါးခံထားရတာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေနျပီလို႔ ဆိုပါတယ္ ။

ပြါးဖုန္း သံုးစြဲလ်င္ ဘာျဖစ္မလဲ
ဖုန္းပြါးျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပြါးဖုန္းသံုးစြဲျခင္းမ်ားအတြက္ျပစ္ဒဏ္မ်ားလည္း အသီးသီးျပဌာန္းထားတာရွိပါတယ္ -
ဖုန္းပြါးျပဳလုပ္သူ သို႔မဟုတ္ ပြါးဖုန္းျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆိုသူ ၃ ႏွစ္ေအာက္ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ဝမ္သန္း ၂၀ ေအာက္ ေငြဒဏ္ ။
ပြါးဖုန္းသံုးစြဲသူ ဝမ္သန္း ၂၀ ေအာက္ေငြဒဏ္ ။
ပြါးဖုန္း ေရာင္းခ်သူ ၊ ျပသသူ ၊ သိုေလွာင္သူ ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္သူ ၁ ႏွစ္ေအာက္ ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ဝမ္ ၅ သန္းေအာက္ ေငြဒဏ္ ။
ဖုန္းပြါးျပဳလုပ္ရန္ ကူညီ ေထာက္ပံ့သူ ၃ႏွစ္ေအာက္ ေထာင္ဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ဝမ္ ၁၀ သန္းေအာက္ ေငြဒဏ္ ။

ဘယ္လို တားဆီးကာကြယ္မလဲ
လူၾကီးမင္းဟာ သိသည္ျဖစ္ေစ မသိသည္ျဖစ္ေစ ပြါးဖုန္းသံုးစြဲေနျပီဆိုတာႏွင့္ ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သူျဖစ္ေနပါျပီ ။ ဥပေဒကို မသိလို႔ပါဆိုျပီး ထုေခ်လို႔ ရမည္မဟုတ္ပါ ။ ဒါေၾကာင့္မို႔ လူၾကီးမင္းဖုန္းဝယ္တဲ့အခါ ၊ ေရးရတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာ/မွတ္တမ္းပါ ယူရွင္ကဒ္ (Universal Subscriber Identity Module: USIM) နံပါတ္ ၊ ေမာ္ဒယ္ နံပါတ္ (Model Number) မ်ားႏွင့္ မိမိရရွိတဲ့ ဖုန္းပါ ယူရွင္နံပါတ္မ်ား တူမတူ စစ္ေဆးဖို႔လိုပါမယ္ ။ ေနာက္ျပီး (အထက္ေဖာ္ျပပါ) ပြါးဖုန္းအဂၤါႏွင့္ ပြါးဖုန္းမ်ားၾကံဳရတတ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ရွိမရွိ အျမဲဆန္းစစ္ေနဖို႔လိုပါမယ္ ။

ဘယ္လိုတိုင္ၾကားမလဲ
မိမိဖုန္းအပြါးခံရျခင္း သံသယရွိလ်င္ ဟုတ္မဟုတ္ စံုစမ္းေမးျမန္းစိစစ္လို႔ ရသလို ၊ မိမိဖုန္း အပြါးခံထားရေၾကာင္း ေသျခာပါက ဥပေဒအရ အေရးယူေပးဖို႔ တိုင္ၾကားလို႔လည္းရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္ ။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္း စံုစမ္းရန္ႏွင့္ တိုင္ၾကားရန္မွာ -
Central Radio Management Office: 080-700-0074
Internet: www.crmo.go.kr
Korea Telecommunications Operators Association:
02-518-1112
Internet: www.mobilecopy112.or.kr
ဖုန္းကလုန္းေဘးမွ ကင္းေဝးၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းလ်က္ ။

ေလးစားမႈျဖင့္ -

Mr TT

No comments:

Post a Comment