Saturday, 3 November 2012

ျမန္မာအသင္းဥကၠ႒ဖလားေဘာပြဲေန႔ တယ္လီေတာ္ကီ ဆိုင္ပိတ္မည္

ႏိုဝဘၤာ ၃ ၊ အင္ေခ်ာန္း

တယ္လီေတာ္ကီ မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား

ျမန္မာအသင္း (ကိုရီးယား) ဥကၠ႒ဖလားေဘာပြဲက်င္းပမည့္ ႏိုဝဘၤာ ၄ ရက္ (တနဂၤေႏြ) ေန႔တြင္ ၊ တယ္လီေတာ္ကီ ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္ ေခတၱ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာ အပ္ပါသည္။

ေလးစားမႈျဖင့္-
တယ္လီေတာ္ကီ

No comments:

Post a Comment