Thursday, 22 November 2012

အက္စ္ေက မ်က္လံုး (SK-Eyes) ကတ္ဖုန္း ၾကိဳတင္ေငြ ျဖည့္သြင္းနည္း နိႆရည္း

အက္စ္ေက မ်က္လံုး (SK-Eyes) ကတ္ဖုန္း ၾကိဳတင္ေငြ ျဖည့္သြင္းနည္း နိႆရည္း

#66 ကိုႏွိပ္ျပီး ဖုန္းေခၚလိုက္ပါ ။ [အျခားဖုန္းျဖင့္ ၊ ျဖည့္သြင္းေပးလိုပါက- 010-5200-0114သို႔ေခၚပါ ။]
ဘာသာစကားေရြးခ်ယ္ရပါမည္ ။
- ကိုရီးယား (1)
- အဂၤလိပ္ (2)
-
(ျမန္မာဘာသာ မရွိေသးပါ ။ ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္ပါသည္ ။)

ထို႔ေနာက္ ၊ မိမိ ဖုန္းနံပါတ္ သို႔မဟုတ္ ကတ္ နံပါတ္ ေရြးခ်ယ္ရပါမည္ ။ လက္က်န္ေငြျဖည့္ရန္ (1 ) ကိုသာႏွိပ္ပါ ။ ၄င္းေနာက္-
မိမိဖုန္းနံပါတ္ ႏွင့္ စတား (*)ကိုႏွိပ္ပါ ။ မိမိဖုန္း လွ်ိဳ႔ဝွက္နံပါတ္ ၄ လံုးကိုႏွိပ္ရပါမည္ ။ [မ်ားေသာအားျဖင့္ ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ေနာက္ဆံုး ၄ လံုး ။]

ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ ၊ မိမိ ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ကိစၥ ကိုေရြးခ်ယ္ရန္ျဖစ္ပါသည္ ။ လက္က်န္စစ္လိုပါက (1) ႏွိပ္ရန္ ျဖစ္ျပီး ၊ ကတ္ျဖည့္လိုပါက(2) ကိုႏွိပ္ရပါမည္ ။ [ကတ္ျဖည့္ရန္ (2)ကိုသာႏွိပ္ပါ ။]

(2)ကိုႏွိပ္ျပီးေနာက္ ၊ ကတ္နံပါတ္ ႏွင့္ စတား (*) ကိုႏွိပ္ရပါမည္ ။ ထို႔ေနာက္ ကတ္နံပါတ္ ေနာက္ဆံုး ၄ လံုးကို ႏွိပ္ရပါမည္ ။

ေနာက္ဆံုး ၊ မိမိေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္စဥ္ကို ဆားဗစ္ဆင္တာမွ အလိုအေလ်ာက္ ျပန္လည္ ေျပာျပပါလိမ့္မည္ ။
လူၾကီးမင္း၏ ဖုန္းစာရင္းသို႔ ၾကိဳတင္ေငြ ၁ ေသာင္းျဖည့္ သြင္းျပီးေၾကာင္း မက္ေဆ့ဂ်္ ေရာက္လာပါလိမ့္မည္ ။
ဤ တြင္ အိုင္းစ္ (SK-Eyes) ကတ္ျဖည့္သြင္းျခင္း ျပီးဆံုးပါသည္ ။


မွတ္ခ်က္-
ဖုန္းတိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ ဘဏ္စာရင္းအမွတ္မ်ားရွိပါသည္ ။ ၾကိဳတင္ေငြကို ကတ္ဝယ္ယူျဖည့္သြင္းနည္းျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ ၊ သက္ဆိုင္ရာ ဘဏ္စာရင္းသို႔ အရိုးရွင္းဆံုးနည္းျဖင့္လည္း တိုက္ရိုက္ ျဖည့္သြင္းႏိုင္ပါေသးသည္ ။
ထို႔ျပင္ လစဥ္ ပံုမွန္ သို႔မဟုတ္ ကတ္တြင္ လက္က်န္ေငြ ကုန္တိုင္း အလိုအေလ်ာက္ျဖည့္သြင္းနည္းမ်ားျဖင့္လည္း ျဖည့္သြင္းႏိုင္ပါေသးသည္ ။
စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္ ။

အားလံုးအဆင္ေျပၾကပါေစ ။
တယ္လီေတာ္ကီ
၂၀၁၂ ၊ ႏိုဝဘၤာလ ၂၃ ရက္
အင္ေခ်ာန္းျမိဳ႔

No comments:

Post a comment