Thursday, 1 December 2011

KT က 2G (PCS) ဖုန္းမ်ားဖ်က္သိမ္းေရးအတည္ျပဳျပီ

ကိုရီးယားဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (KT) သည္ တိုးတက္ဆန္းသစ္လာသည့္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္မ်ား တည္ေဆာက္ျပီး ၊ ပိုမိုေခတ္မီဆန္းသစ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေပးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ 2G ဖုန္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အသံလြင့္လုပ္ငန္းေကာ္မတီ သည္ ၊ စက္တဘၤာလ ၁၉ ရက္ေန႔က လက္ခံခြင့္ျပဳ လိုက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္ ။

ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေျပာင္းလဲ သို႔မဟုတ္ ရပ္ဆိုင္းျခင္း ၊ အျခားေသာ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း(ကြန္ယက္)မ်ားသို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေကတီသည္ ေအာက္ပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးသြားမည္ဟုဆိုပါသည္ -
- KT ဆားဗစ္သို႔(လိုင္း)ေျပာင္းလာပါက ဝမ္ ၁သိန္း ၅ေသာင္း၈ေထာင္၄ရာ ေလွ်ာ့ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ၊ လက္ကိုင္ဖုန္း (Hand Set) မ်ားကို အထူးေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္သည့္ျပင္ ၊ လိုင္းေၾကး ၊ ယူရွင္ကတ္ ၊ စာခ်ဳပ္ေဖာက္ဖ်က္ေလ်ာ္ေၾကး ၊ အရစ္က်က်န္ေငြမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္ ။
- နံပတ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားလိုင္းသို႔ ေျပာင္းမည္ဆိုပါက ၊ လိုင္းဖ်က္သိမ္းခ ဝမ္ ၄ေသာင္း ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ၊ ဖုန္း(Hand Set) ျပန္အပ္ခဲ့မည္ဆိုပါက အပိုေဆာင္း ၃ေသာင္း၃ေထာင္ေပးမည္ ဟု ဆိုသည္ ။
- 3G သို႔ေျပာင္းလိုပါက သို႔မဟုတ္ 2G ဖုန္းမ်ား ဖ်က္သိမ္းလိုပါက အိုေလး (Olleh) အေရာင္းဆိုင္မ်ား ႏွင့္ အင္န္အာရ္စီ ဆားဗစ္ဆင္တာမ်ား (NRC Service Center) သို႔ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၊
- အေသးစိတ္သိလိုပါက လက္ကိုင္ဖုန္းျဖင့္ ၁၁၄ ၊ ရိုးရိုးဖုန္းမ်ားျဖင့္ ၁၅၈၈-၀၀၁၀သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

No comments:

Post a Comment